Rozsah nabízených projekčních prací:

 • studie řešení (technické a finanční varianty),
 • projekty pro územní a stavební řízení,
 • prováděcí dokumentace.

Co vše se týká dopravních staveb:

 • chodníky, zpevněné plochy,
 • sjezdy k nemovitostem, opěrné zdi,
 • parkovací stání,
 • rozhledové poměry,
 • pasporty místních komunikací,
 • vlečné křivky vozidel,
 • okružní křižovatky,
 • stezky pro cyklisty,
 • vynětí ze ZPF.

Ke všem projektům nabízím i inženýrskou činnost:

 • konzultace dopravního řešení s orgány státní správy (odbor dopravy, HZS, DI Policie ČR, správce komunikace),
 • vyřízení ohlášení stavby, stavebního povolení či umístění stavby.

Pod dlouholetým vedením pana Ing. Zdeňka Janíčka se můžete podívat na námi realizované projekty viz Reference.