V současné době Vám nabízím projekční práce týkající se dopravních staveb:

 • chodníky,
 • zpevněné plochy,
 • sjezdy k nemovitostem,
 • lesní cesty,
 • parkovací stání,
 • autobusové zastávky,
 • rozhledové poměry,
 • pasporty místních komunikací,
 • vynětí ze ZPF,
 • studie dopravního řešení.

Ke všem projektům nabízím i inženýrskou činnost:

 • konzultace dopravního řešení s orgány státní správy (odbor dopravy, HZS, DI Policie ČR, správce komunikace),
 • vyřízení ohlášení stavby, stavebního povolení či umístění stavby.