V současné době Vám nabízím projekční práce týkající se dopravních staveb:

  • chodníky,
  • zpevněné plochy,
  • sjezdy k nemovitostem,
  • parkovací stání,
  • autobusové zastávky,
  • rozhledové poměry,
  • pasporty místních komunikací,
  • studie dopravního řešení.

Ke všem projektům nabízím i inženýrskou činnost:

  • konzultace dopravního řešení s orgány státní správy (odbor dopravy, HZS, DI Policie ČR, správce komunikace),
  • vyřízení ohlášení stavby, stavebního povolení či umístění stavby.