Stavební stroje

Frézovací stroje

Frézování je odstranění stanovené tloušťky konstrukční vrstvy vozovky, nebo stanovených ploch. Práce jsou prováděny silničními frézami, jejichž frézovací bubny jsou osazeny frézovacími hroty v různých vzdálenostech od sebe.

Frézované povrchy (asfalt, asfalt-beton, beton, cementové stabilizace) v různých tloušťkách snímá a vyhodnocuje palubní počítač silniční frézy. Tloušťka frézování je od 0 - 350 mm v jednom záběru. Tloušťka frézování závisí na výkonu motoru silniční frézy a tvrdosti frézovaného materiálu.

Finišer

Stavební stroj používaný pro pokládku živičných, betonových a jiných zpevněných vrstev. Vrstvy se pokládají rychlostí od 2 do 5 m/min (většinou o tloušťce 5-30 cm). Důležité je, aby se finišer s mnoha funkcemi ovládal co nejsnadněji (pásový finišer na fotografii se řídí pomocí potenciometru ve formě malého kola ve spodní části přístrojové desky). Řidič finišeru má také k dispozici pracovníky, kteří obsluhují hladící lištu.

Detailní vysvětlení práce finišeru a jeho ovládání naleznete viz odkaz.

 

Použité zdroje:

www.bagry.cz

www.viafrez.cz